Webbi cập nhật hình nền ngày Quốc tế phụ nữ 8-3

Bản tin Webbi

Ngày 01/03/2014 Webbi đã cập nhật thêm rất nhiều hình nền cho ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Tất cả khách hàng đều được sử dụng miễn phí các hình nền này.

Theo thông lệ, cứ đến ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 hàng năm Webbi đều cập nhật thêm nhiều hình nền để phục vụ nhu cầu đa dạng và không ngừng tăng lên của khách hàng. Chúng tôi hy vọng rằng việc làm này sẽ giúp website của khách hàng nổi bật hơn trong mắt người dùng từ đó làm tăng thêm uy tín, sự chuyên nghiệp của khách hàng.

Hãy chia sẻ bài viết này cho bạn bè.