Thủ tướng làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT

Bản tin Webbi
Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT có nhiệm vụ tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển và ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước, các ngành, lĩnh vực trọng điểm và toàn xã hội; điều phối, đôn đốc việc thực hiện các chiến lược, chương trình, dự án quan trọng có tính chất liên ngành về phát triển và ứng dụng CNTT;...
 
Việc Thủ tướng đích thân làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh tiến trình triển khai Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, trong đó CNTT-TT được xác định là một phương thức phát triển mới, là hạ tầng của mọi hạ tầng.
 
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng phát triển và ứng dụng CNTT trong sản xuất, kinh doanh và quản lý, hướng tới mục tiêu nâng cao toàn diện năng lực cạnh tranh quốc gia, là con đường ngắn nhất để Việt Nam tiến kịp các nước phát triển, tiến cùng thời đại. Ảnh: MIC.
 
Được biết, tại Diễn đàn cấp cao CNTT-TT Việt Nam năm 2013 (Vietnam ICT Summit 2013) diễn ra ngày 20/6/2013, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chia sẻ rằng từ năm 2000, Chính phủ Việt Nam đã thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. 
 
"CNTT là một phương thức phát triển mới giúp Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đưa Việt Nam thoát nguy cơ tụt hậu, vượt qua bẫy thu nhập trung bình và phát triển kinh tế tri thức, tạo nền tảng để đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại", Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.
 
Cũng tại Diễn đàn vừa nêu, Thủ tướng đã yêu cầu người đứng đầu tất cả các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về triển khai ứng dụng hiệu quả CNTT vì mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
Hãy chia sẻ bài viết này cho bạn bè.