Online skype trên web

Bản tin Webbi

Để trạng thái on/off của skype hiển thị được trên website bạn cần thay đổi 1 số tùy chọn khi đăng nhập vào skype.

Trình tự thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào skype

Bước 2: Vào mục Tùy chọn > Thiết lập sự riêng tư (Privacy)

online skype trên web

Bước 3:  Chọn vào mục "Cho phép hiển thị trạng thái online của tôi trên web"

online skype trên web

Bước 4: Lưu thay đổi, thoát và đăng nhập vào lại Skype

Hãy chia sẻ bài viết này cho bạn bè.