Chăm sóc website

Bản tin Webbi

Chú ý: Chúng tôi chỉ nhận chăm sóc website sử dụng Webbi

Nội dung Webbi Care 01 Webbi Care 02 Webbi Care 03 Webbi Care 04
Sao lưu (backup) tự động toàn bộ website 1 tiếng/lần 1 tiếng/lần 1 tiếng/lần 1 tiếng/lần
Kiểm tra hoạt động website Hàng ngày Hàng ngày Hàng ngày Hàng ngày
Phục hồi dữ liệu Ngay lập tức Ngay lập tức Ngay lập tức Ngay lập tức
Đăng ký website lên các công cụ tìm kiếm
Cập nhật nội dung do khách hàng cung cấp 1 bài/tuần 3 bài/tuần 7 bài/tuần 15 bài/tuần
Viết nội dung chuẩn SEO trước khi đăng tải
Chỉnh sửa hình ảnh (kích thước, độ sáng tối) 1 hình/bài 1 hình/bài 1 hình/bài 3 hình/bài
Cập nhật tin tức tự động từ Kho dữ liệu Webbi Khi có nội dung mới Khi có nội dung mới Khi có nội dung mới Khi có nội dung mới
Kiểm tra link hỏng
Báo cáo hàng tháng (thống kê truy cập, số lượng/chất lượng bài viết đã cập nhật)
Tạo fanpage Facebook
Lan truyền lên MXH Facebook
Giá (tính theo tháng) 100.000 200.000 500.000 1.000.000

(*) Ghi chú:

- Chỉnh sửa thêm 1 hình ảnh: 50.000/1 hình

- Cập nhật thêm 1 nội dung (bài viết hoặc sản phẩm): 100.000/nội dung

- Thiết kế cover cho Facebook: 300.000/1 cover. Thiết kế avatar cho Facebook: 100.000/1 avatar. Các hình thức thiết kế khác tham khảo bảng giá thiết kế đồ họa.

- Nếu quý khách có nhu cầu khác với bảng giá này vui lòng liên hệ với Webbi.

Hãy chia sẻ bài viết này cho bạn bè.